1.
Tyzhnenko TV, Atramentova LO, Karachentsev YI, Kravchun NO, Poltorak VV, Gorshunska MY, Jаnsen E, Leshchenko ZA, Gladkih OI, Krasova NS, Pochernyayev AK, Opaleiko YA, Plohotnichenko OO, Zemlyanitcyna OV, Cherniaieva AO, Chernyavskaya IV. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. PEP [Internet]. 2014Oct.27 [cited 2023Jun.7];49(3):7-17. Available from: https://www.jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/2014-10-27