Zhurakivska, O., N. Zherdova, R. Oliinyk, N. Pobigun, I. Kostitska, V. Zhurakivskyi, V. Miskiv, Y. Tkachuk, O. Antymys, N. Sahan, and T. Kniazevych-Chorna. “EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 78, no. 4, Dec. 2021, pp. 94-103, doi:10.21856/j-PEP.2021.4.13.