Kravchun, N. A., A. Kazakov, S. P. Oleinikova, O. V. Zemlyanitsyna, and I. P. Romanova. “APPLICATION OF INSULIN DRUGS HENSULIN R, HENSULIN H AND HENSULIN M30 FOR PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 31, no. 1, Mar. 2010, pp. 21-27, doi:10.21856/j-PEP.2010.1.03.