Atramentova, L. A., N. A. Kravchun, V. V. Poltorak, M. Y. Gorshunska, Jаnsen E., N. S. Krasova, Z. A. Leshchenko, A. I. Gladkih, T. V. Tyzhnenko, O. A. Plokhotnichenko, Y. A. Opaleiko, A. K. Pochernyayev, and O. M. Beletskaya. “ASSESSING THE RISK OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 51, no. 1, June 2021, pp. 21-27, doi:10.21856/j-PEP.2015.1.03.