Zhurakivska, O., Zherdova, N., Oliinyk, R., Pobigun, N., Kostitska, I., Zhurakivskyi, V., Miskiv, V., Tkachuk, Y., Antymys, O., Sahan, N. and Kniazevych-Chorna, T. (2021) “EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS”, Problems of Endocrine Pathology, 78(4), pp. 94-103. doi: 10.21856/j-PEP.2021.4.13.