Kravchun, N. A., Kazakov, A., Oleinikova, S. P., Zemlyanitsyna, O. V. and Romanova, I. P. (2010) “APPLICATION OF INSULIN DRUGS HENSULIN R, HENSULIN H AND HENSULIN M30 FOR PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS”, Problems of Endocrine Pathology, 31(1), pp. 21-27. doi: 10.21856/j-PEP.2010.1.03.