Krasova , N. S., Karachentsev, Y. I., Gorshunska, M. Y., Tyzhnenko, T. V., Pochernyaev, A. K., Kolesnikova, A. O., Leshchenko, Z. A., Gladkih, A. I., Voropai, T. I., Romanova, I. P., Jansen, E., Kravchun, N. O. and Poltorak, V. V. (2020) “FUNCTIONAL RELEVANCE OF THE INTERLEUKINE-6 GENE POLYMORPHISM RS1800795 IN PATIENTS WITH T YPE 2 DIABETES OF THE EAST UKRAINIAN POPULATION”, Problems of Endocrine Pathology, 74(4), pp. 71-76. doi: 10.21856/j-PEP.2020.4.09.