Якименко, О. Г., Сучок, С. О., Михальчук, Т. І. and Моравська, О. А. (2021) “IMPROVEMENT OF STREPTOZOCIN-INDUCED T YPE I DIABETES MELLITUS PROTOCOL IN ADULT MALE WISTAR RATS”, Problems of Endocrine Pathology, 75(1), pp. 110-116. doi: 10.21856/j-PEP.2021.1.14.