Zhurakivska, O. Ya., O. Ye. Koshkin, Y. L. Tkachuk, T. V. Knyazevych-Chorna, and O. M. Rudyak. 2020. “AGE CHARACTERISTICS OF MORPHOGENESIS OF DIABETIC MYOPATHIES”. Problems of Endocrine Pathology 74 (4):115-23. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.4.15.