Kravchun, N. A., Alexandr Kazakov, S. P. Oleinikova, O. V. Zemlyanitsyna, and I. P. Romanova. 2010. “APPLICATION OF INSULIN DRUGS HENSULIN R, HENSULIN H AND HENSULIN M30 FOR PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS”. Problems of Endocrine Pathology 31 (1):21-27. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2010.1.03.