Gladkova, A. I., I. V. Sydorova, Fedir Yaremenko, and V. N. Zolotukhina. 2012. “NON-HORMONAL TREATMENT OF PATHOSPERMIA. KATIAZIN”. Problems of Endocrine Pathology 42 (4):102-8. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2012.4.16.