TYZHNENKO, T. V.; ATRAMENTOVA, L. O.; KARACHENTSEV, Y. I.; KRAVCHUN, N. O.; POLTORAK, V. V.; GORSHUNSKA, M. Y.; Jаnsen E.; LESHCHENKO, Z. A.; GLADKIH, O. I.; KRASOVA, N. S.; POCHERNYAYEV, A. K.; OPALEIKO, Y. A.; PLOHOTNICHENKO, O. O.; ZEMLYANITCYNA, O. V.; CHERNIAIEVA, A. O.; CHERNYAVSKAYA, I. V. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. Problems of Endocrine Pathology, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 7-17, 2014. DOI: 10.21856/j-PEP.2014.3.01. Disponível em: https://www.jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/2014-10-27. Acesso em: 7 jun. 2023.