Atramentova, L. A., Kravchun, N. A., Poltorak, V. V., Gorshunska, M. Y., JŠ°nsen E., Krasova, N. S., Leshchenko, Z. A., Gladkih, A. I., Tyzhnenko, T. V., Plokhotnichenko, O. A., Opaleiko, Y. A., Pochernyayev, A. K., & Beletskaya, O. M. (2021). ASSESSING THE RISK OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS . Problems of Endocrine Pathology, 51(1), 21-27. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2015.1.03