(1)
Zhurakivska, O.; Zherdova, N.; Oliinyk, R.; Pobigun, N.; Kostitska, I.; Zhurakivskyi, V.; Miskiv, V.; Tkachuk, Y.; Antymys, O.; Sahan, N.; Kniazevych-Chorna, T. EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS. PEP 2021, 78, 94-103.