(1)
Karlovich, N. V.; Spiridonova, O.; Sazonava, A. G.; Valovik, O. E.; Ilynchik, O. V.; Volchek, Y. A.; Mokhort, T. V. SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM AND BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH END-STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE. PEP 2020, 72, 34-43.