(1)
Tyzhnenko, T. V.; Atramentova, L. O.; Karachentsev, Y. I.; Kravchun, N. O.; Poltorak, V. V.; Gorshunska, M. Y.; Jаnsen E.; Leshchenko, Z. A.; Gladkih, O. I.; Krasova, N. S.; Pochernyayev, A. K.; Opaleiko, Y. A.; Plohotnichenko, O. O.; Zemlyanitcyna, O. V.; Cherniaieva, A. O.; Chernyavskaya, I. V. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. PEP 2014, 49, 7-17.