(1)
Semenyna, H. B.; Pankiv . V. І.; Pashkovska, N. V.; Korytko, O. O. .; Pankiv, I. V. . OVARIAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC ANOVULATION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME. PEP 2021, 71, 65-71.