[1]
Zhurakivska, O., Zherdova, N., Oliinyk, R., Pobigun, N., Kostitska, I., Zhurakivskyi, V., Miskiv, V., Tkachuk, Y., Antymys, O., Sahan, N. and Kniazevych-Chorna, T. 2021. EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS. Problems of Endocrine Pathology. 78, 4 (Dec. 2021), 94-103. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.4.13.