[1]
Kravchun, N.A., Kazakov, A., Oleinikova, S.P., Zemlyanitsyna, O.V. and Romanova, I.P. 2010. APPLICATION OF INSULIN DRUGS HENSULIN R, HENSULIN H AND HENSULIN M30 FOR PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. Problems of Endocrine Pathology. 31, 1 (Mar. 2010), 21-27. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2010.1.03.