IMPACT OF AN ANTIDIABETIC DRUG METABOLITES ON THE STATE OF THE LIPID PEROXIDATION PROCESSES, NITROGEN OXIDE EXCHANGE AND ANTIOXIDANT PROTECTION SYSTEMS

Authors

  • Palagina I. A. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Kudrya M. Y. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Lalymenko O. S. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Melnikovskaya N. V. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Ustenko N. V. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.21856/j-PEP.2015.3.14

Keywords:

succinic acid derivatives, peroxide oxidation, antioxidant system, nitrogen oxide, toxicity

Abstract

It was studied the biological activity of an antidiabetic drug (ADD) metabolites representing the succinic acid derivatives within their subchronic per oral introduction. It was defined, i) the content of the proteins and lipids free-radical peroxide oxidation (FRPO) products, ii) the level of the nitrogen oxide stable metabolites, and iii) the activeness of the anti-oxidant system in the rats’ organism. It was found that the ADD metabolites in sub-toxic doses were able to cause the elevation of the FRPO intensiveness interconnected with the changes of the key antioxidant protection enzymes in the liver and blood serum. Impact of these compounds proved to lead to a decrease of the nitrite- and nitrateanions levels and so forth to additionally change the FRPO state in the liver and blood serum. It was concluded in stating that the specified changes of pro-/antioxidant and nitrogen oxide homeostasis may serve as estimation criteria of the ADD metabolites toxic impact.

References

Gorbenko NI. Patogenetychne obg’runtuvannja efektyvnosti pohidnogo jantarnoi’ kysloty — fensukcynalu v terapii’ cukrovogo diabetu ta jogo sudynnyh uskladnen’ (eksperymental’ne doslidzhennja), Harkiv, 2004: 36 p.

Dubinina EE, Pustygina AV. Ukr Biohim Zhurn 2008; 80(6):5-18.

Shumaev KB. Rol’ dinitrozil’nyh kompleksov zheleza v zashhite biomolekul i kletochnyh stuktur ot okislitel’nogo, nitrozativnogo i karbonil’nogo stressov (jeksperimental’noe issledovanie), Moskva, 2010: 38 p.

Placer Z, Vidlakova M, Kupila L. Chehosl Med Obzor 1970; 16(1):30-34.

Asakawa T, Matsushite S. Lipids 1980; 15:137-140.

Stal’naja ID, Garishvili TG. Sovremennye metody v biohimii, pod red. VN. Orehovicha, Moskva, 1977:66-68.

Arutjunjan AV, Dubinina EE, Zybina NN. Metody ocenki svobodnoradikal’nogo okislenija i antioksidantnoj sistemy organizma: metod. rekomendacii, Sankt-Peterburg, 2000: 104 p.

Misheneva VS, Gorjuhina TA. Vopr Onkologii 1968; 14(10):46-49.

Ovsjannikova LM, et al. Biohimichni ta biofizychni metody ocinky porushen’ okysljuval’nogo gomeostazu v osib, shho zaznaly radiacijnogo vplyvu vnaslidok avarii’ na ChAES: metod. rekomendacii’, Kyi’v, 1999:7-9.

Koroljuk MA, Ivanova LI, Majorova IG, Tokarev VE. Lab Delo 1988; 1:16-19.

Solodkov AP, et al. Fotometricheskij metod opredelenija nitratov i nitritov v biologicheskih gidkostjah: instrukcija po primeneniju, Vitebsk, 2001: 9 p.

Sumbaev VV, Jasinskaja IM. Sovrem Probl Toksikologii 2000; 3:3-7.

Gasparov VS, Degtjar’ VG. Biohimija 1994; 59(6):763-775.

Kravec EB. Bjul Cibir Mediciny 2005; 1:9-18.

Gozhenko AI, Andrejcova NI, Kvasnickaja OB. Aktual’nye Problemy Transportnoj Mediciny 2009; 4(18):8-18.

Reutov VP, Gozhenko EA, Ohotin VE, et al. Aktual’nye Problemy Transportnoj Mediciny 2007; 4(10):89-112.

Sybirna NO, Ljuta MJa, Klymyshyn NI. Biologichni Studii’ 2010; 4(1):143-160.

Horita S, Nakamura M, Shirai A, et al. J World Nephrol 2014; 3(4):295-301.

Kudrja MJa, Palagina IA, Mishhenko TV, et al. Probl Endokryn Patologii’ 2012; 4:109-115.

Downloads

Published

2021-08-17

How to Cite

Palagina, I. A. ., Kudrya, M. Y. ., Lalymenko, O. S. ., Melnikovskaya, N. V. ., & Ustenko, N. V. . (2021). IMPACT OF AN ANTIDIABETIC DRUG METABOLITES ON THE STATE OF THE LIPID PEROXIDATION PROCESSES, NITROGEN OXIDE EXCHANGE AND ANTIOXIDANT PROTECTION SYSTEMS. Problems of Endocrine Pathology, 53(3), 107-117. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2015.3.14

Most read articles by the same author(s)