STUDY OF THE INFLUENCE OF 6-(40 -IODOPHENYL)-2,3-DIHYDRO [2,1-B] THIAZOLE AT THYROID FUNCTION MALE WHITE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Authors

  • Malova N. G. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Sirotenko L. A. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Komarova I. V. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Anikeeva E. S. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Spiridonov A. V. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Sova A. N. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Vakula V. N. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv
  • Yaremenko F. G. SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.3.05

Keywords:

immune system, thyroid function, autoimmune thyroiditis, imidazo[2,1- b]thiazoles.

Abstract

The study of new biologically active compound PL-308 with immunomodulating properties on the thyroid function in rats with experimental autoimmune thyroiditis. It was determined that the introduction of PL-308 reduces autoimmune aggression by lowering the level of antibodies to thyroglobulin, increases the number of all subpopulations of T-lymphocytes, in particular Tsuppressors. It was observed normalization of the functional state of the thyroid gland.

References

Osnovni pokaznyky dijal’nosti endokrynologichnoi’ sluzhby Ukrai’ny za 2000 — 2012 rr.: statystychni zbirky, Kyi’v, 2000-2013.

Malyzhev VA. Zdorov’e Ukrainy 2002; 2:2-4.

Kaminskij AB. Ukr Med Chasopys 2004; 4:40-48.

Ljah I. Probl Endokryn Patologii’ 2003; 1:60-67.

Karachencev JuI, Ljah IA, Makedonskaja VA. Problemy Kriobiologii 2001; 1:65-69.

Kratenko RI. Probl Endokryn Patologii’ 2007; 3:69-73.

Kozar’ VV, Kudrja MJa, Pavlenko TA, et al. Ann Mechnikov Inst 2009; 1:39-42.

Kozar VV, Jaremenko FG. Visnyk Farmacii’ 2010; 62(2):68-70.

Patent 47032 Gidrobromid 6-(40 -iodofenil)-2,3-dygidroimidazo[2,1-b]tiazolu, shho vyjavljaje imunomoduljujuchu aktyvnist’ ta zmenshuje projavy vtorynnoi’ imunnoi’ nedostatnosti za umov gipoestrogenii’ na tli metabolichnogo syndromu.

Stefanov OV. Doklinichni doslidzhennja likars’kyh zasobiv: metodychni rekomendacii’, Kyi’v, 2001:528 p.

Gubler EV. Vychislitel’nye metody analiza i raspoznavanija patologicheskih processov, Moskva, 1978: 294 p.

Glanc C. Mediko-biologicheskaja statistika, Moskva, 1998: 459 p.

Radetti G. Pediatric Thyroidol Endocr Rev Basel 2014; 26:158-170.

Feldkamp J. Dtsch Med Wochenschr 2009; 134:2504- 2509.

Nordyke RA, Gilbert FJ, Miyamoto LD. Arch Int Med 1993; 153(7):862-865.

Kandor VI. Problemy Jendokrinologii 2002; 48(1):45-49.

Horwitz DA, Zheng SG, Gray JD, et al. Semin Immunol 2004; 16(2):135-143.

Downloads

Published

2021-08-17

How to Cite

Malova, N. G., Sirotenko, L. A., Komarova, I. V., Anikeeva, E. S., Spiridonov, A. V., Sova, A. N., Vakula, V. N., & Yaremenko, F. G. (2021). STUDY OF THE INFLUENCE OF 6-(40 -IODOPHENYL)-2,3-DIHYDRO [2,1-B] THIAZOLE AT THYROID FUNCTION MALE WHITE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE THYROIDITIS. Problems of Endocrine Pathology, 57(3), 43-49. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.3.05

Most read articles by the same author(s)